Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/filosofiskforening.dk/public_html/wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/library/libraries/localization/pomo/plural-forms.php on line 224
Foreningens historie – Filosofisk forening

Foreningens historie

– fra aftenmøder til selvstændigt forlag og kursusvirksomhed

Filosofisk forening i Aarhus begyndte uformelt i 1962 som møder nogle aftner i semesteret hjemme hos docent Niels Egmont Christensen, hvor nogle af de i alt 3 lærere og under 10 fagstuderende, der dengang var på Institut for filosofi, mødtes og diskuterede på grundlag af oplæg fra en af deltagerne. Efterhånden som kredsen af studerende langsomt voksede, begyndte man at holde møderne på universitetet, og 4. november 1965 blev der afholdt en stiftende generalforsamling, hvor foreningens arbejde blev lagt i fastere rammer. Niels Egmont Christensen blev valgt som formand, mag.art. Per Thyge som næstformand, stud.mag. Hans Fink som sekretær og stud.mag Lars Aagaard Mogensen som kasserer. Vedtægternes §2 angav at foreningens formål var ”at fremme lødig filosofisk aktivitet”, og at formålet skulle søges opnået gennem ”foredrag og diskussioner og ved hvilke andre midler bestyrelsen måtte finde egnede”.

På den baggrund blev der afholdt 3-4 møder pr. semester samt en julefest. Man begyndte også at arrangere en filosofisk weekend på kursuscentret Hald Hovedgård. Stort set alle på instituttet var i de første år medlemmer, og der var god opslutning til arrangementerne. Hvert år blev der lavet en protokol over aktiviteterne med optryk af foredragsmanuskripter og referat af diskussionerne. Protokollerne for 1965-69 findes nu på Statsbiblioteket.

Også efter den nye styrelseslov i 1971 og efter studenteroprøret fortsatte foreningen med at være det selvfølgelig mødested for lærere og studenter til åbne diskussioner ofte med studerende som formand og en lærer som næstformand. Foreningen overtog udgivelsen af tidsskriftet Philosophia, som oprindeligt var startet som et ret uformelt institutinitiativ af Justus Hartnack og som siden er vokset til et selvstændigt forlag. I en periode prøvede man også at oprette en kursusvirksomhed, der tilbød kurser i filosofi specielt rettet mod forskellige områder uden for universitetet. I 1987 og igen i 1993 fik foreningen nye vedtægter og i begge var formålet nu ifølge § 2 at være ”et forum for filosofisk diskussion og at virke for udbredelsen af kendskabet til filosofi”.